Zum Fahrterminal, Hansestadt Rostock, MV 1 18147 (罗斯托克码头)